ÅRETS BILDE

FREDSPRISUTDELINGEN 1978 

AKERSHUS FESTNING

BEREDSKAPSTROPPENS VETERANFORENING (BTV)

BTV er en forening for tidligere og nåværende tjenestemenn i Beredskapstroppen, – politiets spesialenhet for bekjempelse av terrorhandlinger og alvorlig kriminalitet.

Siden oppstarten og etableringen av troppen i 1975/-76 har det gjennom årene tjenestegjort noen hundere tjenestemenn ved avdelingen. Etter kortere eller lengre tjenesteperiode ved avdelingen har tjenestemennene gått over i annen tjeneste ved andre avdelinger og/eller andre politidistrikt. Noen har underveis sluttet i politiet og gått inn i andre yrker, både i offentlig og privat sektor.

BTVs siktemål som forening er å opprettholde det unike fellesskapet som tjenestemennene har og har hatt gjennom tjenesten ved avdelingen, og på denne måten kunne være en sosial og støttende enhet når dette er nødvendig.

Foreningen har også som mål å ta vare på de delene av Beredskastroppens historie som tjenesten ikke har skrevet ned. Hver enkelt bidrar med sine opplevelser.

Er du tidligere tjenestemann eller gjør tjeneste ved Beredskapstroppen i dag,  meld deg inn vår forening og ta aktiv del i den unike historien.

Skroll til toppen